0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Solunum Hastalıkları

Akciğer Nodülü

Tamamen akciğer dokusu ile çevrili bir cm ve üzerindeki yapılara nodül denir. Sigara içmek, mesleki olarak kanser yapıcı maddeyle karşılaşmak, ileri yaş, erkek olmak, şikayetlerinin olması gibi risk faktörlerine bakarak nodül konusunda ileri tetkik yapılması kararı verilebilir. Nodülün çevre yapısının düzensiz olması, içinde erime varlığı ve duvarının kalınlığı, eksantrik kalsifikasyonu, 2 ...

Plevra Sıvısı

Akciğerlerin dış yüzeyi iki katmandan oluşan plevra yaprakları ile örtülmüştür. Bu katlar arasında sürtünmeyi önlemek için az miktarda sıvı vardır. Bu sıvı bazen kalp yetmezliği, enfeksiyon, inflamasyon, kanser ve travmalar gibi nedenlerle normalden fazla miktarda artabilir. Bu durumda ağrı, nefes darlığı, öksürük gibi şikayetler oluşturabilir. Fizik muayenede sıvı bulguları olur, akciğer grafi...

Akciğer Kanseri (Bronş Karsinomu)

Dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanserdir. Esas etkeni sigara olduğu için esas olarak önlenebilir bir hastalık türüdür. Sigaraya başlama yaşı, günlük içilen miktar ve süresi riski arttırır. Sigara içmeyenlerde de pasif olarak maruziyet nedeniyle akciğer kanseri görülebilir. Esas olarak küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere ikiye ayrılır. Hastaların bazılarında hi...

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

En sık karşılaşılan toplum kökenli enfeksiyonlardır. Nezle, hafif seyirli olan ve soğuk algınlığı diye tanımladığımız bir hastalıktır. Erişkinler yılda 2-4 kez nezle atağı geçirebilir. Sıklıkla virüsler neden olur. Bulaşma havadaki damlacık enfeksiyonları veya hasta kişinin sekresyonları ile olur. Burun akması, hapşurma, boğazda ağrı, gıcıklanma şeklinde şikayetler olur ve bazen etkene ve kişi...

Solunum Yetmezliği

Solunum sisteminin etkili çalışması ile vücudun ihtiyacı olan oksijen temin edilir ve metabolizma sonucu üretilmiş olan karbon dioksit vücuttan atılır. Solunum sisteminin iki ana bölümü vardır. Birincisi akciğerlerin en küçük bölümü olan hava kesecikleri, yani alveollerin ve çevresinin yer aldığı parankim, ikincisi ile hava giriş – çıkışını sağlayan pompa bölümüdür. Parankimin hasarlandığı, zat...

Mesleksel Akciğer Hastalıkları

Pnömokonyozlar olarak da bilinen bu hastalıklar inorganik tozların akciğerde birikmesi sonucu gelişen hasarı tanımlamak için kullanılır. Silika tozları ile oluşan hastalıklara silikozis, kömür tozunun birikmesi ile oluşan hastalığa kömür işçisi pnömokonyozu, asbest birikmesi ile oluşan hastalığa ise asbestozis denilir. Genellikle bu hastalarda işe girdikten sonra aylar veya yıllar içinde artan...

Akciğer Tüberkülozu (Verem)

Çoğunluğu mikobakterium tüberkülozis bakterisi ile oluşan, dünyada en yaygın ve ölümcül enfeksiyon hastalığıdır. Sıklıkla akciğerleri tutmakla birlikte vücuttaki her organda hastalık yapabilir. Mikrobunun yavaş üremesi ve aside dirençli olması en belirgin özellikleridir. Bulaşma genellikle hasta kişilerin hapşurması, öksürmesi veya konuşması sırasında havaya karışan su damlacıkları içindeki mik...

Akciğer Embolisi (Tromboemboli)

Akciğer arterlerinin kan pıhtısı ile tıkanmasıdır. Bu pıhtı %95 oranında ayaklardaki diz üstü derin toplar damarlarındaki pıhtının koparak kana karışması sonucu gelişir. Oluşumunda üç faktör yer alır: bunlar kan akımındaki yavaşlama (staz), damar hasarı ve pıhtı oluşumunu arttıran durumlardır (hiperkoagülabilite). Kan akımında yavaşlama hareketsizlik, gebelik, kalp yetmezliği ve varisler nedeni...

Uyku Apne Sendromu (OSAS)

Uyku sırasında solunumun 10 saniyeyi aşkın durmasına apne (soluk durması) denir. Gece boyunca saatteki ortalamasına bakarak da OSAS tanısı ve derecelendirilmesi yapılabilir. Toplumda sıklığı %1-4 arasındadır. Erkeklerde, kısa-kalın boyunlularda, yaşı ileri olanlarda, dili büyük ve obezlerde, ailesel yatkınlığı olanlarda daha sıktır. Öyküde tanıklı apne, gündüz aşırı uyku hali ve horlama varlığ...

Diffüz İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları

Alveol keseleri etrafındaki bağ dokuya interstisyum diyoruz. Buradaki hasar yapıcı maddeler kan yolu veya solunumla gelebilir, önce kese yüzeyindeki hücrelerde başlar, sonra tüm alveole yayılıp fibrozis dediğimiz akciğerde nasırlaşmaya neden olur. En sık nedenleri mesleksel veya çevresel olarak karşılaşılan tozlardır. Bunlardan başka ilaçlar, bazı enfeksiyonlar, damar iltihapları da bu hasarı y...

Pnömoniler (Zatürre)

Akciğer dokusunun ani gelişen iltihabıdır. Binde 12 gibi bir sıklıkla görülür, yaş ilerledikçe veya ek hastalıklar varsa sıklığı artar. Toplumda gelişen veya hastanede gelişen pnömoni diye sınıflanabilir. Klinik gidişe göre de tipik veya atipik pnömoni diye adlandırılabilir. En sık görülen zatürre çeşidi toplumda gelişen pnömonilerdir. Yaklaşık %50’sinde sorumlu etken gösterilemese de diğerler...

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

Kronik (müzmin) bronşit ve amfizeme (akciğerde balonlaşma) bağlı olarak ilerleyici havayolu tıkanması gelişen hastalardaki uzun süreli öksürük ve balgam çıkarma durumudur. %80-90’ından sigara içiciliği sorumlu iken, mesleksel olarak toza maruziyet ve genetik yatkınlık da önemli nedenler arasındadır. Hastaların en belirgin şikayeti nefes darlığı, öksürük ve balgamdır. Bu şikayetler önceleri sad...

Bronşiyal Astım (Astım, Astma)

Astım, havayollarının uzun süreli inflamasyonu (yangı) ve daralması ile seyreden, tedavi ile veya kendiliğinden düzelebilen bir hastalıktır. Sıklığı toplumda %2-5 arasındadır. Genetik ve çevresel faktörler astımın oluşumundan sorumludur. Endüstri bölgeleri, düşük sosyoekonomik durum, sigara dumanı maruziyeti ve ailede alerji öyküsü ile sıklığı artar. Alerjik astım ve alerjik olmayan astım diye ...