0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Akciğer Kanseri (Bronş Karsinomu)

Dünyada en sık görülen ve en ölümcül kanserdir. Esas etkeni sigara olduğu için esas olarak önlenebilir bir hastalık türüdür. Sigaraya başlama yaşı, günlük içilen miktar ve süresi riski arttırır. Sigara içmeyenlerde de pasif olarak maruziyet nedeniyle akciğer kanseri görülebilir. Esas olarak küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere ikiye ayrılır.

Hastaların bazılarında hiç bulgu olmayabilir, başka amaçlarla çekilen grafilerde şüphelenilebilir. Ama en belirgin bulgular geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, kan tükürme, solunum sıkıntısı, ses kısıklığı ve kilo kaybıdır. Bunlardan başka hastalığın yayıldığı organa göre de ek bulgular olabilir. Akciğer grafisi, tomografi ve bazı nükleer tıp teknikleri (PET BT gibi) tanıda yardımcı olur, ancak hastalığın kesin tanısı hastalıklı bölgeden doku örneği almaktır (biyopsi). Bu da bronkoskopi, iğne aspirasyonu veya cerrahi yöntemlerle olabilir. Hastalığın yaygınlığı, lenf nodu tutulumu ve uzak metastazının varlığına göre evrelemesi yapılır.

Hastaya uygulanacak tedavinin şekli, hastalığın evresi, hastanın genel durumu ve doku örneklemesindeki histolojik tipe göre belirlenir. Erken evrelerde, hastanın durumu iyi ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri ise cerrahi veya ışın tedavisi iyi bir seçenektir. Ama hayati organlara yayılım, uzak metastaz varlığı ve hastanın düşkün hali cerrahiyi büyük ölçüde engeller, bu durumda kemoterapi veya sınırlı olgularda ışın tedavisi fayda sağlayabilir. Ama küçük hücreli akciğer kanseri kemoterapiye daha iyi cevap verdiği için öncelikli tedavi olarak seçilebilir. Bu tedavilerin dışında bazı özel durumlarda endobronşiyal tedaviler, immunoterapi veya ek bazı semptomatik, hastayı rahatlatıcı tedaviler de uygulanabilmektedir.

Akciğer Kanseri (Bronş Karsinomu)