0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Solunum Yetmezliği

Solunum sisteminin etkili çalışması ile vücudun ihtiyacı olan oksijen temin edilir ve metabolizma sonucu üretilmiş olan karbon dioksit vücuttan atılır. Solunum sisteminin iki ana bölümü vardır. Birincisi akciğerlerin en küçük bölümü olan hava kesecikleri, yani alveollerin ve çevresinin yer aldığı parankim, ikincisi ile hava giriş – çıkışını sağlayan pompa bölümüdür. Parankimin hasarlandığı, zatürre, ödem, alveoler hasar, fibrozis gibi durumlarda esas olarak hipoksemi dediğimiz (Tip I) solunum yetmezliği, solunumun pompa fonksiyonunun etkilendiği hastalıklarda ise esas olarak hiperkapnik (Tip II) solunum yetmezliği gelişir. Tip II solunum yetmezliği daha çok metabolik, nörolojik problemlerde, kas hastalıklarında, OSAS’da, göğüs duvarı hastalıklarında gelişir.

Asıl nedenin ortaya çıkartılması ve tedavisi en önemli aşamadır. Solunum sıkıntısı, hızlı soluk alıp verme, öksürük, morarma gibi şikayeti olan hastalarda semptomatik tedavi olarak oksijen verilmesi, noninvazif veya invazif mekanik ventilasyon desteği uygulanması, alttaki hastalığın tedavisi, bronkodilatör ilaçlar ve antibiyotikler yardımcı olabilir. Bazen de kalıcı, ilerleyici solunum yetmezliği gelişen hastalarda evde uzun süreli solunum cihazı veya oksijen kullanmak gerekebilir.

Solunum Yetmezliği