0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Diffüz İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları

Alveol keseleri etrafındaki bağ dokuya interstisyum diyoruz. Buradaki hasar yapıcı maddeler kan yolu veya solunumla gelebilir, önce kese yüzeyindeki hücrelerde başlar, sonra tüm alveole yayılıp fibrozis dediğimiz akciğerde nasırlaşmaya neden olur. En sık nedenleri mesleksel veya çevresel olarak karşılaşılan tozlardır. Bunlardan başka ilaçlar, bazı enfeksiyonlar, damar iltihapları da bu hasarı yapabilir.

Eforla artan solunum sıkıntısı ve kuru öksürük en belirgin şikayetlerdir. Akciğer grafisi ve özellikle de ince kesitli akciğer tomografisi tanı konusunda çok önemli bilgi ve ipuçları verir. Solunum fonksiyon testlerinde de restriktif kayıp dediğimiz fonksiyon bozukluğu görülür. Hastaların detaylı meslek öyküsü, hobileri, kullandığı ilaçları, şikayetlerin zamanı, süresi, tedavilerden fayda görüp görmediği, ek hastalıkları detaylı sorgulanmalıdır. Çünkü bazı romatizma hastalıkları sırasında da akciğer tutulumu görülebilir, ilaçların yan etkisi olarak da fibrozis gelişebilir. Fizik muayenede akciğerde raller duyulur, parmaklarda çomaklaşma (clubbing) olabilir, ek hastalığa göre muayene bulguları da eklenebilir.

Laboratuvar bulguları olarak anemi, sedimentasyon artışı ve bazı romatizma testlerinin pozitif çıkması görülebilir. Solunum fonksiyon testleri (SFT) ve difüzyon testi de tanıda önemlidir. İyi bir öykü, SFT ve standart görüntüleme testleri ile tanı büyük kısmında konulabilir. Küçük bir alt grubunda ise biyopsi, bronş lavajı gibi ek bazı ileri testlerin yapılması gerekebilir.

Tedavinin ana amacı sebebi ortaya çıkarıp, ondan uzaklaşmak ve hastalığın ilerlemesini engellemektir. Hastanın şikayetlerine göre kortikosteroidler, sitostatik ilaçlar ve destekleyici tedaviler uygulanabilir. Bazen de transplantasyon gerekebilir.

Diffüz İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları