0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

En sık karşılaşılan toplum kökenli enfeksiyonlardır.

Nezle, hafif seyirli olan ve soğuk algınlığı diye tanımladığımız bir hastalıktır. Erişkinler yılda 2-4 kez nezle atağı geçirebilir. Sıklıkla virüsler neden olur. Bulaşma havadaki damlacık enfeksiyonları veya hasta kişinin sekresyonları ile olur. Burun akması, hapşurma, boğazda ağrı, gıcıklanma şeklinde şikayetler olur ve bazen etkene ve kişinin savunma sistemine bağlı olarak üç hafta kadar sürebilir. Tedavisi semptomlara yöneliktir ve korunmada da sık el yıkama, kişisel hijyene dikkat önemli yer tutar.

Grip, influenza olarak da belirtilen viral enfeksiyonlardır, her kış akut başlayan ateşli solunum yolu enfeksiyonları şeklinde tekrarlayan epidemiler yapabilir. A, B ve C tipi vardır, en nadir olanı C tipidir. Dış yapılarındaki antijenik proteinleri hemaglutinin (HA) ve nöraminidaz (NA) olmak üzere ikiye ayrılır, bunlara göre tipi ve antijenik farklılıkları oluşur. Epidemileri genellikle Aralık-Nisan ayları arasında görülür. Solunumla havadan alınan küçük damlacıklar ile veya hasta kişilerin eşyaları ile bulaşır. Üşüme, halsizlik, baş ağrısı, ateş ve kas ağrıları en belirgin bulgularıdır. Kalp, akciğer hastalığı olanlar ve yaşlılar daha yüksek riskli gruplardır. İnfluenza A daha ağır pnömoni yapar. Ağır olgularda antiviral ilaçlar kullanılabilir ama koruyucu tedavi daha önemli olduğu için risk gruplarına mutlaka grip sezonu öncesi Eylül – Ekim aylarında grip aşısı yaptırmak gerekir.

Trakeit, krup da denilen, şiddetli öksürük, ateş ve solunum sıkıntısı ile seyreden bir hastalıktır. Üst hava yollarında darlık gelişebilir, bu durumda solunumu sağlamak için tüp takılması gerekebilir. Antibiyotikler, buhar verilmesi ve sekresyonların aspirasyonu tedavide önemlidir.

Sinüzit, yüz kemikleri içinde yer alan özellikle burun çevresinde ve göz üstünde bulunan sinüs adı verilen boşluklardaki iltihap ve sekresyon birikmesidir. Yüzde ağrı, balgam çıkarma, burun tıkanması, ateş en sık bulgulardır. Tipik öyküsü olan hastalarda woters grafisi veya tomografi ile tanı konulabilir. Tedavide antibiyotikler, burun açıcılar, antihistaminikler, tedaviye cevap vermeyen hastalarda ise cerrahi tedavi gerekebilir.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları