0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Uyku Apne Sendromu (OSAS)

Uyku sırasında solunumun 10 saniyeyi aşkın durmasına apne (soluk durması) denir. Gece boyunca saatteki ortalamasına bakarak da OSAS tanısı ve derecelendirilmesi yapılabilir. Toplumda sıklığı %1-4 arasındadır. Erkeklerde, kısa-kalın boyunlularda, yaşı ileri olanlarda, dili büyük ve obezlerde, ailesel yatkınlığı olanlarda daha sıktır.

Öyküde tanıklı apne, gündüz aşırı uyku hali ve horlama varlığının yanında kesin tanı için polisomnografi denilen ve uyku sırasında solunum kaslarının, karnın hareketlerini, hava akımını, gözlerin hareketlerini ve beynin elektriksel aktivitelerini ölçmeye yarayan özel bir test gerekir. Apne –hipopne indeksi (AHI) ile tanı konulur ve derecelenir.

Hafif olgularda zayıflama, yan yatma, ağız içi bazı uygulamalar veya burun spreylerinden fayda görülürken bu indeksin 20’nin üstünde olduğu olgularda CPAP veya APAP gibi basınçlı hava veren ve solunum yollarını açık tutmaya yarayan kompresörlü cihazları kullanmak gerekir. Sigara, alkol ve uyku ilaçlarından uzak durmak da bu hastalarda bir miktar rahatlama sağlayabilir. OSAS konusundaki en önemli sorun, bu hastalığın yol açacağı solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, hipertansiyon, inme, trafik kazaları, konsantrasyon yeteneğinde azalma veya sinirli – agresif kişilik gibi komplikasyonların gelişmesini engellemektir.

Uyku Apne Sendromu (OSAS)