0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Hizmetler

Kliniğimizin Çalışma Sistemi

Solunum Hastalıkları Danışma ve Tedavi Merkezimiz, hastalarımızin yüksek kalitede sağlık hizmetine hijyenik bir ortamda ve hızla ulaşabilmesi amacıyla kurulmuştur.  Merkezimizde hasta memnuniyeti ve sorunların hızlı çözümü birinci önceliğimizdir. Korona döneminde kliniğimiz her hastadan sonra temizlenmekte ve havalandırılmaktadır. Kliniğimizde solunum testi ve ilaç uygulamaları tek kullanımlık malzemeler ile yapılmaktadır.  Kliniğimize yetişkin yaş grubundaki (18 yaş üstü) hastalar kabul e...

Ağır KOAH Takibi ve Tedavisi

Ağır KOAH takibi ve Tedavisi KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ilerleyici ve uzun süreli bir solunum sistem hastalığıdır. Kronik bronşit ve amfizem de denilen bu hastalık yavaş ilerler, genellikle şikayetler 40 yaşından sonra başlar. En belirgin şikayetler uzun süreli öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığıdır. En önemli nedeni sigara (veya diğer tip tütün ürünleri) kullanımı ve/veya mesleksel tozlardır. Nadiren de genetik yatkınlık nedeniyle KOAH gelişebilir. Hastalığın 4 evre...

Sigara Bağımlılığı ile Mücadele

Sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı, toplumda en sık görülen zararlı bağımlılıklardan birisidir.  Arkadaş etkisi veya merak nedeniyle başlanılan bu zararlı alışkanlıktan bir an önce kurtulmak gerekir.  Bırakmanın önündeki en önemli engel, alışkanlığın yaptığı psikolojik bağımlılıktır.  Bundan kurtulmak için iyi bir hazırlık dönemi sonrası, ilaç ve replasman tedavisinin desteğinden yararlanmak gerekir.  Bırakma sonrasındaki iyi takip ve kontrol, tekrar başlamamak konusunda çok ön...

Alerji Deri Testleri - Astım Tedavisi

Astım (astma, bronşiyal astım) hastalığı toplumda %5-10 sıklıkta görülen ve nefes darlığı, hırıltı, öksürük atakları ile seyreden ciddi bir solunum sistem hastalığıdır. Ailesinde astım olanlarda ve alerji öyküsü olanlarda sıklığı artmaktadır, farklı coğrafi bölgelerde sıklığı değişebilir. Dünyada yaklaşık 300 milyon insanın astımdan etkilendiği düşünülmektedir. Özellikle endüstriyel bölgelerde, büyük metropollerde ve yirminci yüzyılın sonlarından itibaren artmaya başlamışken, son yıllarda etk...

Kronik Nefes Darlığı ve Öksürük tedavisi

Uzun süren ve sizi rahatsız eden öksürüğünüz mü var?, Ara ara nefes darlığınız oluyor ve yapılan testlerde herhangi bir şeyinizin olmadığı mı söyleniyor? Bu sorunların üst solunum yolu enfeksiyonu gibi basit bir nedeni olabileceği gibi, solunum yolunda yabancı cisim, kitle, nodül, fibrozis veya sıvı gibi daha karmaşık nedenleri de olabilir.  Uzun süren öksürüğün en sık nedenleri Astım, gastroözofajial reflü hastalığı veya postnazal akıntıdır.  Kronik öksürüğün sebebini bulmadan tedavisi m...

Evde Hasta Muayene ve Takibi

Solunum sıkıntısı olan veya hastaneye gidemeyecek kadar ağır hastaların evde de takibi ve tedavisi mümkündür. Solunum hastalıklarının sıklığının artması, yaşlı nüfusun artıyor olması, hastane yataklarının aynı oranda artmaması ve her geçen gün uygulamaya giren yeni bakım teknikleri ve cihazların kullanılması gibi nedenlerle evde takibi  gereken hasta sayısı da artmaktadır.  Bu hastaların evde tedavisinin düzenlenmesi, solunum cihaz ayarlarının yapılması, ev şartlarının gözden geçirilmesi ve...

Solunum Hastalığı Danışma

Solunum sistem sorunları genelde tedaviden çok fayda görmeyen ve ömür boyu süren hastalıklar zannedilir, ama gerçek böyle değildir.  KOAH, Astım, Meslek Hastalığı, zatürre, nodül, sıvı vb gibi sorunlarda tedavi ile önemli oranda iyileşme sağlanabilir ve hayat kalitesi arttırılabilir. Daha da önemlisi bu hastalıkların erken dönemlerinde uygulanacak etkili tedbirler ve tedavi ile hastalıkların kalıcı hale gelmesi önlenebilir.  Kliniğimiz, solunum sistem sorunları nedeniyle sıkıntı çeken tüm...

Yatan Hasta Konsültasyonu

Çevre hastanelerde takip edilen veya yoğun bakımlarda yatan hastalar için kliniğimizde Profesör Doktor tarafından konsültasyon hizmeti de verilmektedir. Bu amaçla kliniğimizle temasa geçerek randevu alabilirsiniz veya tüm tetkikleri hasta yakınları ile göndererek kliniğimizden danışmanlık isteyebilirsiniz.   Gönderilen tetkiklerden danışmanlık ücreti alınmamaktadır. Lütfen yatan hasta konsültasyonu için randevu alınız.

Solunum Fonksiyon Testleri (SFT)

Solunumu testleri, bir ağızlık vasıtasıyla kişiye nefes alıp-verme manevraları yaptırılarak, akciğer hacimleri ve kapasitesini ölçme yöntemidir. Bu testler akciğer hastalıklarının tanısında kullanılabildiği gibi, nedeni bilinmeyen solunum sıkıntısının sebebinin belirlenmesinde, sorunların derecelendirilmesi ve tedaviye cevabın izlenmesinde de sıklıkla kullanılır. Ayrıca, meslek hastalıklarının takibi, ameliyat öncesi hastanın solunum sistem riskinin saptanması ve akciğere zararı olabilecek du...

Nodül, Kitle Tanı ve Takibi

Akciğer içindeki küçük yapılar nodül, büyük yapılar kitle olarak tanımlanmaktadır.  Bunların eski grafilerle kıyaslanması, sınırlarının belirlenmesi ve hastanın şikayetlerinin gözden geçirilmesi gerekir.  Büyüdüğünden şüphelenilen veya kötü huylu olduğu düşünülen yapılar için biyopsi işlemi (örnek alma) yapılmalıdır.  Biyopsi işlemi bronkoskopi ile yapılabildiği gibi, tomografi-US desteğinde dışardan iğne ile de yapılabilmektedir.  Yapının hücre tipi, yaygınlığı ve hastanın genel durumu t...

Alerji Deri Testleri

Alerji deri testleri, alerjik hastalıkların tanısında sık kullanılan yöntemlerden biridir.  Kliniğimizde uzman doktor tarafından sık karşılaşılan alerjenlere karşı, hijyenik ortamda, başka bir laboratuvara gitmeden ve hızlı bir şekilde bu testler yapılmaktadır.  Hasta geldiğinde yaklaşık bir saat içinde tüm testleri, muayenesi, sonuç değerlendirmeleri ve tedavi düzenlemesi yapılabilmektedir. Kliniğimizde testi yapılan alerjenler: Ev tozları, ot polenleri, mantar, kedi, köpek, kuş, arı, un...

Meslek Hastalığı Danışma

Akciğerler dış ortama açık bir sistemdir ve bu nedenle de mesleksel veya çevresel olarak karşılaşılan toz ve gaz gibi zararlılardan çok etkilenir.  Özellikle tekstil iş kolunda çalışanlar, seramik - porselen fabrikası işçileri, cam atelyeleri, taş ocakları ve kömür madeni çalışanları, fırıncılar, boyacılar ve kuaförler en çok etkilenen kişilerdir.  Bu işkollarında çalışanların düzenli solunum sistem kontrollerinin yapılması, şikayeti olanların ayrıntılı incelemeden geçirilmesi gerekir.  İş...

Plevra sıvısı tanı, takibi

Akciğer zarı (Plevra) iki yapraktan oluşmaktadır ve arasında az miktarda sıvı vardır.  Bazı hastalıklarda bu sıvı artar ve yanağrısı, nefes darlığı gibi şikayetler oluşmaya başlar En sık sıvı yapan nedenler kalp yetmezliği, enfeksiyonlar, kanserler, ilaçlar ve travmalardır.  Bunlarda nedenin bulunması için sıvının örneklenmesi ve sonrasında uygun tedavinin başlanması gerekir.  Kliniğimizde ultrasonografi eşliğinde plevral hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri yapılabilmektedir.  Plevral...

Solunum fonksiyon testleri ve ilaç cevabı

Solunum fonksiyon testleri ve ilaç cevabının izlenmesi birçok hastalığın tanısında, tedaviye cevabının takibinde ve hastalığın derecelendirilmesinde önemlidir.  Solunum testleri, farklı bir laboratuvara gitmeye gerek kalmadan, hijyenik ortamda, bizzat uzman doktor tarafından ve yeni cihazlarla yapılmaktadır.  Enfeksiyon bulaşma riskine karşı bakteri filtresi ve tek kullanımlık ağızlıklar kullanılmaktadır.  Solunum test sonuçları bilgisayar ortamında saklanmakta ve kontrollerde hastanın ted...

Grip, nezle ve Solunum Yolu Enfeksiyonları

Üst solunum yolu enfeksiyonları, birbirine bağlantılı olmaları nedeniyle hızla alt solunum yolları ve akciğerleri de etkileyebilir.  Uzun süren ateş, öksürük, balgam çıkarma, yan ağrısı ve solunum sıkıntısı geliştiğinde dikkatli olmak ve bir göğüs hastalıkları uzmanına mutlaka kontrole gitmek gerekir.  Sık solunum yolu enfeksiyonu geçirmemek için vücut direncini yüksek tutmak, hijyen kurallarına uymak ve aşıları düzenli yaptırmak gerekir.  Sigara kullanmamak, bol sıvı almak ve gripli kişil...

Pnömoni (zatürre) Tedavisi ve Aşılar

Pnömoni veya zatürre dediğimiz akciğer enfeksiyonları bazen ölümcül olabilecek kadar riskli bir hastalıktır.  Vücut savunmasının düşmesi veya dirençli mikropların bulaşması sonucu gelişen bu hastalıkta sıklıkla öksürük, ateş ve balgam çıkarma şikayetleri olur.  Erken tanı ve uygun tedavinin en kısa zamanda başlanması büyük önem taşır.  Ağır seyrettiği durumlarda solunum sıkıntısı, yan ağrısı, morarma, idrar çıkımının azalması, hızlı soluk alıp verme veya şuurun kötüleşmesi gibi şikayetler ...

Bronkoskopi

Bronkoskopi, solunum yollarının ışıklı cihaz yardımı ile görüntülemesi demektir.  Bu işlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, sadece boğazının ve dilinin kısmen uyuşturulması yeterli olabilir.  İşlem sırasında solunum yolları gözle veya kameralar vasıtası ile gözlenir, yıkama veya örnek alma işlemi yapılabilir.  Solunum hastalıklarından olan kitle, kanser, nodül, enfeksiyon gibi birçok problemde önemli bir tanı yöntemidir.  Hastayı açık ameliyatlardan kurtarabildiği gibi hızlı sonuç...