0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Solunum fonksiyon testleri ve ilaç cevabı

Solunum fonksiyon testleri ve ilaç cevabının izlenmesi birçok hastalığın tanısında, tedaviye cevabının takibinde ve hastalığın derecelendirilmesinde önemlidir. 

Solunum testleri, farklı bir laboratuvara gitmeye gerek kalmadan, hijyenik ortamda, bizzat uzman doktor tarafından ve yeni cihazlarla yapılmaktadır. 

Enfeksiyon bulaşma riskine karşı bakteri filtresi ve tek kullanımlık ağızlıklar kullanılmaktadır. 

Solunum test sonuçları bilgisayar ortamında saklanmakta ve kontrollerde hastanın tedaviye cevabının izlenmesinde kullanılmaktadır. 

Kliniğimizde muayenesi yapılan hastaların solunum testleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.