0546 26 26 26 8irfanucgun@hotmail.com

Yayınlar (Prof. Dr. İrfan Uçgun)

Yayınlar (Prof. Dr. İrfan Uçgun)

Prof. Dr. İrfan Uçgun'un

19 adet uluslar arası hakemli dergide yayınlanmış makalesi, 53 adet ulusal basılı yayını vardır. 58 adet uluslar arası bildiri sunumu ve 104 adet de ulusal kongrelerde sunulmuş bildirisi vardır. Bir tanesi yoğun bakım ve mekanik ventilasyon konusunda, bir tanesi de Dispne konusunda olmak üzere 2 adet kitap editörlüğü vardı. Bunların yanında 20 adet de solunum hastalıklarının değişik konularında basılmış kitap bölümü yazarlıkları vardır. Ulusal derneklerin Yoğun Bakım çalışma grubu başkanlıkları, kurs ve eğitim toplantısı başkanlıkları ve pek çok kongrede bilimsel sunularda oturum başkanlıkları vardır.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Ucgun I, Funda Oztuna, Canan Eren Dagli, Huseyin Yildirim, Cengiz Bal. Relationship of Metabolic Alkalosis, Azotemia and Morbidity in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Hypercapnia. Respiration, 2008:76; 270-274.
 2. Metintas M, Metintas S, Ak G, Erginel S, Alatas F, Kurt E, Ucgun I and Yildirim H. Epidemiology of pleural mesothelioma in a population with non-occupational asbestos exposure. Respirology, 2008; 13: 117-21.
 3. Yildirim H, Metintas M, Ak G, Erginel S, Alatas F, Kurt E, Metintas S, Ucgun I. Increased pleural fluid adenosine deaminase levels in patients with malignant pleural effusions: a potential predictor of talc pleurodesis outcome. Lung, 2007: 185; 349-54.
 4. Yildirim H, Ucgun I, Yalcin AU, Gulbas Z, Sahin G, Acikalin MF, Metintas M, Ak G. Recombinant factor VIIa treatment for life-threatening haemoptysis. Respirology, 11: 652-4 (2006).
 5. Uçgun, I, M. Metintas, H. Moral, F. Alatas, H. Yıldırım, S. Erginel. Predictors of hospital outcome and intubation in COPD patients admitted to the respiratory ICU for acute hypercapnic respiratory failure. Respir Med, 100: 66-74 (2006).
 6. Uçgun, I, A. Özakyol, M. Metintas, H. Moral, A. Orman, C. Bal, H. Yıldırım. Relationship between hypoxic hepatitis and cor pulmonale in patients treated in the respiratory ICU. Int J Clin Pract. 59: 1295-300 (2005).
 7. Metintas M, Metintas S, Hillerdal G, Ucgun I, Erginel S, Alatas F, Yildirim H. Nonmalignant pleural lesions due to environmental exposure to asbestos: a field-based, cross-sectional study. Eur Respir J. 26: 875-80 (2005).
 8. Erginel S, Ucgun I, Yildirim H, Metintas M, Parspour S. High body mass index and long duration of intubation increase post-extubation stridor in patients with mechanical ventilation. Tohoku J Exp Med. 207: 125-32 (2005).
 9. S. Erginel, Ö. Alataş, Alataş, M. Metintaş, I. Uçgun, E. Harmancı, Ö. Çolak. Acute phase reactants and cytokine levels in unilateral community-acquired pneumonia. Respiration, 70: 615-622 (2003).
 10. Alataş, F, R. Özkan, M. Metintaş, H. Moral, S. Erginel, Uçgun. Relapsing polychondritis. A case report & review of literature. Respirology, 8: 99-103 (2003).
 11. Metintas, S, M. Metintas, Uçgun, Ü. Oner. Malignant Mesothelioma due to environmental exposure to asbestos. Follow-up of a Turkish cohort living in a rural area. Chest, 122: 2224 (2002).
 12. Metintaş, M, Uçgun, O. Elbek, S. Erginel, M. Metintaş, M. Kolsuz, E. Harmancı, F. Alataş, G. Hillerdal, R. Özkan, T. Kaya. Computed tomography features malignant pleural mesothelioma and other commonly seen pleural disease. Eur J Radiol, 41: 1-9 (2002).
 13. Metintaş, M, S. Metintaş, Uçgun, A. R. Gibbs, E. Harmancı, F. Alataş, S. Erginel, N. Tel, Ö. Paşaoğlu. Prognostic factors in diffuse malignant pleural mesothelioma: effect of pretreatment clinical and laboratory characteristics. Respir Med, 95: 829-835 (2001).
 14. Özdemir, N, Uçgun, S. Metintaş, M. Metintaş, M. Kolsuz: The prevalence of asthma and allergy among university freshmen in Eskişehir, Turkey. Respiratory Medicine, 94: 536-541 (2000).
 15. Harmanci E, I. Ak, N. Ozdemir, E. Vardareli, O. Elbek, Ucgun. The comparison of the effects of fluticasone propionate and budesonide on clinical indices and on bone mineral density in the asthmatic patients: a one year treatment study. Allergol Immunopathol, 27:298-303 (1999).
 16. Metintaş, M, N. Özdemir, G. Hillerdal, Uçgun, S. Metintaş, C. Baykul, O. Elbek, S. Mutlu, M. Kolsuz: Environmental asbestos exposure and malignant pleural mesothelioma. Respir Med, 93: 349-353 (1999).
 17. Metintaş, M, N. Özdemir, Uçgun, O. Elbek, M. Kolsuz, S. Mutlu, S. Metintaş: Cisplatin, Mitomycine, and interferon-alpha 2a combination chemoimmunotherapy in the treatment of diffuse malignant pleural mesothelioma. Chest, 116: 391-398 (1999).
 18. Uçgun, I, N. Özdemir, M. Metintaş, S. Metintaş, S. Erginel, M. Kolsuz.: The prevalence of occupational asthma among automobile and furniture painters in the center of Eskişehir (Turkey): The effects of atopy and smoking habits on occupational asthma. Allergy, 53: 1096-1100 (1998).

 

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ucgun I, Yildirim H, M. Metintas, Ak G. The efficacy of non-invasive positive pressure ventilation in ARDS: A controlled cohort study. Tuberk Toraks, 2010; 58(1): 16-24.
 • Bildirici, K, G. Ak, B. Peker, M. Metintas, F. Alatas, S. Erginel, Ucgun. Primary lymphoepithelioma-like carcinoma of the lung. Tuberk Toraks, 53:69-73 (2005).
 • Ucgun I, I. Akcayir Sahin, M. Metintas, F. Alatas, S. Erginel, E. Dundar. Synchronous primary lung cancers: due to the four cases. Tuberk Toraks, 52:262-7 (2004).
 • M. Ersoy, C. Kucukkebapci, M. Metintas, Ucgun, S. Erginel. The evaluation of pulmonary tuberculosis patients enrolled to Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary. Tuberk Toraks, 51:163-70 (2003).
 • M. Ersoy, C. Kucukkebapci, M. Metintas, Ucgun, S. Erginel. The evaluation of close contact case of pulmonary tuberculosis patients enrolled to Eskisehir Deliklitas Tuberculosis Control Dispensary. Tuberk Toraks. 51:282-8 (2003).
 • Alatas F, S. Uslu, H. Moral, O. Alatas, M. Metintas, S. Erginel, Ucgun. Serum adenosine deaminase activity in pulmonary tuberculosis. Tuberk Toraks, 51:277-81 (2003).
 • Alatas F, M. Metintas, R. Ozkan, S. Erginel, Ucgun, H. Yildirim. Wegener granulomatosis: three cases. Tuberk Toraks, 51:440-5 (2003).
 • Gurbuz B, S. Metintas, M. Metintas, Ucgun, F. Alatas, S. Erginel, Y. Bektas, H. Celik, E. Harmanci. Epidemiological features of bronchial carcinoma cases with environmental asbestos exposure. Tuberk Toraks, 52:5-13 (2004).
 • Alatas F, Ucgun, H. Moral, S. Erginel, E. Harmanci, M. Metintas. Pleural effusion due to the ovarian hyperstimulation syndrome. Tuberk Toraks, 51:48-51 (2003).
 • Uçgun, I, N. Özdemir, M. Metintaş, S. Metintaş, S. Erginel, M. Kolsuz.: The prevalence of occupational asthma among automobile and furniture painters in the center of Eskişehir (Turkey): The effects of atopy and smoking habits on occupational asthma. Allergy, 53: 1096-1100 (1998).
 • İ. Uçgun, Hastane Kökenli Pnömoniler.
 • İ. Uçgun, Ventilatördeki hastada aerosol tedavisi. Yoğun Bakım Dergisi, 2008; 8 (3): 103 – 110.
 • İ. Uçgun, Mekanik ventilasyon komplikasyonları. Yoğun Bakım Dergisi, 2008; 8 (1): 44 – 59.
 • Yıldırım, M.Metintaş, İ.Ucgun, S.Erginel, F.Alataş, E.Kurt, S.Metintaş, G.Ak. Talc pleurodesis: Systemic Inflammatory Response Turkısh Respiratory Journal, 7; 65-70 (2006).
 • Ak, M.Metintas, S.Metintas, S.Erginel, E.Kurt, F.Alatas, İ.Ucgun, Yıldırım H. Akciğer kanserli olguların tanı aşamasındaki evrelerini etkileyen epidemiyolojik, klinik ve radyolojik özellikler. Osmangazi Tıp Dergisi, 28(1); 17-31 (2006).
 • S.Erginel, M.Metintas, F.Alatas, İ.Ucgun, H.Yıldırım. Tek taraflı toplum kökenli pnömonili hastalarda serum ve bronkoalveolar lavajda C reaktif protein düzeyleri. Osmangazi Tıp Dergisi, 28; 1-7 (2006).
 • Uçgun, İ. Solunum Yetmezliği. Osmangazi Tıp Dergisi. 27: 149-162, (2005).
 • Uçgun, İ. Akciğer grafisinde iki taraflı infiltrasyonları olan 58 yaşında erkek hasta: Yoğun bakım takibi gereken toplum kökenli pnömoni olgusu. Akciğer Hastalıkları Eğitim Serisi. 1: 26-28 (2005).
 • Alataş, F, G. Duç, M. Metintaş, S. Erginel , İ. Uçgun, G. Ak, “1995-2002 yılları arasında tanı konulan akciğer dışı tüberküloz olgularının genel özellikleri”, Osmangazi Tıp Dergisi, 27: 1-7 (2005).
 • Uçgun, İ. Yoğun bakım literatüründen seçmeler: ‘Kardiyojenik akciğer ödeminde noninvazif ventilasyon: Randomize, çok merkezli çalışma’. Nava S, Carbone G, DiBattista N. et al. Yoğun Bakım Dergisi, 4: 69-72 (2004).
 • Uçgun, İ. Ekspektoran ve antitusif ilaçlar. Türkiye Klinikleri Farmakoloji Özel, 1: 288-290 (2003).
 • Uçgun, İ, M. Metintaş, H. Moral, Alataş, Y. Bektaş, H. Yıldırım, S. Erginel, C. Bal. Malign patolojisi olmayan solunum yoğun bakım hastalarında mortalite hızı ve yüksek riskli hastanın belirlenmesi. Toraks Dergisi, 4: 151-160 (2003).
 • M. Ersoy, C. Küçükkebapçı, M. Metintaş, S. Erginel , İ. Uçgun, Alataş. Akciğer tüberkülozu olgularında balgam tetkiklerinin sonuçları ve bunları etkileyen faktörler. Solunum Hastalıkları, 14: 193-199 (2003).
 • C. Küçükkebapçı, N. Demircan N, İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel. Akciğer tüberkülozu olgularının yakın temaslılarının 6 aylık izlem sonuçları. Toraks Dergisi, 4: 127-132 (2003).
 • S. Ersoy, N. Demircan, M. Metintaş, S. Erginel , Alataş, İ. Uçgun. Eskişehir Verem Savaş Dispanseri’nde takip edilen hastaların beş yıllık aralarla tanı ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları, 14: 125-131 (2003).
 • Yıldırım, H, E. Harmancı, M. Metintaş, S. Erginel , Alataş, İ. Uçgun, S. Şenel. Astım ve nazal polip. 25 hastanın retrospektif değerlendirilmesi. T Klin Allerji- Astım, 5: 1-6 (2003).
 • Alataş, F, M. Soydan, M. Metintaş, E. Harmancı, İ. Uçgun, S. Erginel , H. Yıldırım. Diyalize giren kronik renal yetmezlikli olgularda tüberküloz. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 50: 374-378 (2002).
 • İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel , E. Harmancı, F. Alataş. Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde mortaliteyi etkileyen faktörler. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 50: 229-238 (2002).
 • Ak, G, F. Alataş, M. Metintaş, S. Metintaş, İ. Uçgun, S. Erginel , E. Harmancı. Tüberküloz plörezili olguların genel özellikleri. Toraks Dergisi, 3: 45-51 (2002).
 • İ. Uçgun, G. Kolsuz, M. Metintaş. Bir askeri birlikte kızamık sonrası gelişen altı pnömoni olgusu. Solunum, 4: 245-250 (2002).
 • İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel , F. Alataş, E. Harmancı. Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde hastanede kalış süresini etkileyen faktörler ve maliyet. Solunum Hastalıkları, 12: 1-7 (2001).
 • M. Metintaş, İ. Uçgun, S. Erginel , F. Alataş, E. Harmancı. Toplum kökenli pnömonilerde radyolojik yaygınlığın arter kan gazları üzerine etkisi. Solunum, 3: 282-285 (2001).
 • Uçgun, İ, M. Metintaş, M. Kolsuz, Ürer SM, Bildirici K, F. Alataş, E. Harmancı, H. Yıldırım. Toxic epidermal necrolysis associated with phenytoin and cranial irradiation in small-cell lung cancer. Turkish Respiratory Journal, 2 : 28-30 (2001).
 • Kaya D, S. Erginel, M. Metintaş, Üstüner Z, İ. Uçgun, N. Özdemir. Pulmonary infections due to Legionella pneumophila in immunocompromised patients. Turkish Journal of Medical Sciences, 31: 73-79 (2001).
 • Özdemir, N, S. Metintaş, İ. Uçgun, M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde astım ve allerjik rinit prevalansı: Dört yıllık kohort çalışması ilk sonuçları. Tüberküloz ve Toraks, 49: 333-337 (2001).
 • Harmancı, E, Z. Gülbaş, M. Metintaş, İ. Uçgun, A. Yurdasiper. Inhaled fluticasone propionate downregulates prepheral blood T lymphocyte activation and naturel killer cells in asthma. Turkish Respiratory Journal, 2: 8-12 (2001).
 • M, M. Metintas, İ. Uçgun. Toplum kökenli pnömonilerde genel değerlendirme, akut faz reaktanları ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Kocatepe Tıp Dergisi, 1: 151-161 (2000).
 • Metintaş, M, M. Kolsuz, AR. Gibbs, S. Işıksoy, İ. Uçgun. A rapid progression of malignant pleural mesothelioma with metastases to lung and brain. Turkish Respiratory Journal, 1: 48-51 (2000).
 • M. Metintaş, E. Dündar, A.R. Gibbs, İ. Uçgun. A pulmonary adenocarcinoma with miliary lung metastases and bone marrow involvement. Turkish Respiratory Journal, 1: 45-48 (2000).
 • Uçgun, İ, N. Özdemir, S. Erginel, M. Kolsuz: Oto ve mobilya boyacılarında mesleksel astım tanısında standart anketlerin ve solunum fonksiyon testlerinin yeri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 48: 196-203 (2000).
 • Uçgun, İ, N. Özdemir, M. Metintaş, S. Erginel, M. Kolsuz.: Oto ve mobilya boyacılarında mesleksel astım sıklığı. Solunum Hastalıkları, 10: 126-130 (1999).
 • Uçgun, İ, S. Metintaş, N. Özdemir, M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel , F. Alataş. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde ve ailelerinde sigara alışkanlığı: Dört yıllık kohort çalışması ilk sonuçları. Tüberküloz ve Toraks, 47: 305-310 (1998).
 • Erginel, S, İ. Uçgun, N. Özdemir: KOAH’da evde uzun süreli oksijen tedavisinin akut alevlenme sıklığı üzerine etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 46: 224-228 (1998).
 • Uçgun, İ, N. Özdemir, S. Erginel , F. Alataş. Oto ve mobilya boyacılarında sigara alışkanlığı ve mesleksel astım üzerine etkisi. Solunum Hastalıkları, 9: 593-605 (1998).
 • Erginel, S, N. Özdemir, M. Metintaş, İ. Uçgun, E. Entok, E. Vardareli, E. Harmancı, F. Alataş. KOAH’lı hastalarda pulmoner hemodinamik ölçümlerle radyonüklid ventrikülografinin kıyaslanması. Tüberküloz ve Toraks, 46: 163-167 (1998).
 • Erginel, S, N. Sayın, C. Baycu, F. Kılıç, N. Özdemir, M. Metintaş, İ. Cingi, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Sensitize kobaylarda teofilin ve steroidin etkilerinin elektronmikroskopik incelenmesi. Tüberküloz ve Toraks, 45: 167-172 (1997).
 • Kaya, D, S. Erginel, M. Metintaş, N. Özdemir, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Immündüşkün hastaların akciğer enfeksiyonun tanısında steril fırça ve bronkoalveoler lavaj örneklerinin mikrobiyolojik değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları, 8: 15-23 (1997).
 • Erginel, S, N. Ülgey, N. Özdemir, M. Metintaş, E. Harmancı, R. Özkan, İ. Uçgun. Çevresel asbestozis tanısında HRCT. Solunum, 20: 493-499 (1996).
 • Ülgey, N, S. Erginel, N. Özdemir, M. Metintaş, İ. Uçgun, R. Özkan, R. Işık. Nonoccupational asbestoziste SFT parametrelerinin direkt radyografi, konvansiyonel ve yüksek rezolüsyonlu tomografi bulguları ile karşılaştırılması. Solunum, 20: 493-499 (1996).
 • Erginel, S, N. Ülgey, N. Özdemir, M. Metintaş, F. Alataş, A. Ünalır, İ. Uçgun, G. Özkan. Non-occupational asbestoziste ekokardiyografi ile perikard değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları, 20: 53-57 (1996).
 • Metintaş, M, N. Özdemir, S. Erginel, M. Ekici, P. Erdinç, N. Ülgey, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun, R. Işık. Cisplatin, etoposid ve interferon alfa 2a kombinasyonunun küçük hücreli akciğer kanseri kemoterapisindeki etkinlik ve güvenliği. Tüberküloz ve Toraks, 143: 1-6 (1995).
 • Metintaş, M, N. Özdemir, M. Ekici, S. Erginel, E. Harmancı, N. Ülgey, P. Erdinç, F. Alataş, R. Işık, İ. Uçgun. The efficacy and safety of ondansetron versus metoclopramide plus dexamethasone in the prevention of acute emesis in multiple-day cisplatin containing chemotherapy regimens. Acta Oncologica Turcica, 27: 5-12 (1994).
 • Metintaş, M, N. Özdemir, M. Ekici, S. Erginel, P. Erdinç, N. Ülgey, E. Harmancı, F. Alataş, R. Işık, İ. Uçgun, G. Özkan. Kliniğimizde tanı konulan diffüz malign plevral mezotelyomalı hastaların epidemiyolojik analizi. Solunum Hastalıkları, 18: 326-336 (1993).

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. Ucgun I, Huseyin Yildirim, Ozlem Ceylan, Omer Cadirci, Pelin Canbaz, and Serpil Danaci. Problems facing the patients admitted to other intensive care units on behalf of our ICU, European Respiratory Society, 17th Annual Congress, 04-08 October 2008, Berlin – Germany.
 2. Ucgun I, Cadirci Ö, Ceylan Ö, Canbaz P, Arslan O, Ak G, Metintas M. Etiological Organisms from Patients with Hospital Acquired Pneumonia and Its Mortality in The Respiratory Intensive Care Unit. European Respiratory Society, 17th Annual Congress, 15-19 September, 2007, Stockholm, Sweden.
 3. Ucgun I, Naz C, Parspour S, Cadirci Ö, Yildirim H, Metintas M. Effects of physical changes upon the rate of pneumonia at respiratory ICU. European Respiratory Society, 17th Annual Congress, 15-19 September, 2007, Stockholm, Sweden.
 4. Yildirim H, Metintas M, Ak G, Erginel S, Metintas S, Kurt E, Alatas F, Ucgun I. Small cell lung cancer in patients with elderly. European Respiratory Society, 17th Annual Congress, 15-19 September, 2007, Stockholm, Sweden
 5. Kurt E, Gulbas Z, Ucgun I, Orman A. Apoptosis patterns in asthma and chronic obstructive pulmonary diseases. XXVI. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. 9-13 June 2007. Allergy 2007; 62 (Suppl. 83): 463. Göteborg, Sweden.
 6. Ucgun I, Yildirim H, Metintas M, Erol G, Naz C, Parspour S. Can non-invasive positive pressure ventilation with cause a delay in intubation? Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM) yıllık kongresi, 24-27 Eylül 2006, Barselona – İspanya
 7. Yıldırım, M.Metintaş, G.Ak, S.Erginel, F.Alataş, E.Kurt, İ.Ucgun. Efficacy and safety of talc pleurodesis in patients with malignant pleural effusions. 16th ERS Annual Congress. 02-06 / 9 / 2006, Münih-Almanya
 8. Ak, M.Metintaş, S.Metintaş, H.Yıldırım, S.Erginel, E.Kurt, F.Alataş, I.Ucgun. Clinical and radiological features of adenocarcinoma in cases in accordance with their smoking history. 16th ERS Annual Congress. 02-06 / 9 / 2006, Münih-Almanya
 9. Ak, M.Metintaş, S.Metintaş, H.Yıldırım, S.Erginel, E.Kurt, F.Alataş, I.Uçgun. Features of lung cancer cases under 50 years of age. 16th ERS Annual Congress. 02-06 / 9 / 2006, Münih-Almanya
 10. Ak, M.Metintaş, S.Metintaş, H.Yıldırım, S.Erginel, E.Kurt, F.Alataş, I.Uçgun. Clinical features of lung cancer –sufferers radiologically determined to have had previous exposure to asbestosis. 16th ERS Annual Congress. 02-06 / 9 / 2006, Münih-Almanya
 11. Uçgun İ, M. Metintas, H. Yildirim, F. Alatas, S. Erginel, C. Naz, G. Ak. Factors effecting the decision of mechanical ventilation in patients with COPD admitted for acute hypercapnic respiratory failure: multivariate analysis. ESICM Congress. Berlin. Intensive Care Med, Vol:30, Supp1, S21, 2004.
 12. Uçgun, İ, R. Yıldız, H. Yıldırım, M. Metintaş, S. Gunes. The relation between cuff-leak test and obesity in the determining of reintubation. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 542s, 2004.
 13. Uçgun, İ, M. Metintaş, R. Özkan, H. Moral, S. Erginel, F. Alataş, E. Harmancı, G. Duç. The relation between spiral tomography findings and pulmonary hypertension. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 69s, 2004.
 14. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Diagnosis of malignant pleural effusions; cytology or biopsy? 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 72s, 2004.
 15. Erginel, S, H. Yıldırım, M. Metintaş, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. General characteristics in our patients with COPD. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 151s, 2004.
 16. Metintaş, M, Şahin Aİ, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun. Features of bronchial carsinoma cases with enviromental asbestos exposure. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 301s, 2004.
 17. Alataş, F, G. Duç, H. Yıldırım, M. Metintaş, Erginel, İ. Uçgun, E. Harmancı. The general evaluation of elderly patients with community acquired pneumonia. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 412s, 2004.
 18. Alataş, F, G. Duç, İ. Uçgun, S. Erginel, M. Metintaş, Harmancı, H. Yıldırım. The general evaluation of community acquired pneumonia patients treated in our clinic. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 414s, 2004.
 19. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Predictors of successful pleurodesis for patients with malignant pleural effusions. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 493s, 2004.
 20. Metintaş, M, G. Ak, F. Alataş, İ. Uçgun, H. Yıldırım, E. Harmancı, S. Erginel, S. Metintaş. Chemotherapy for treatment of malignant pleural mesothelioma. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 526s-527s, 2004.
 21. Metintaş, S, M. Metintaş, İ. Uçgun, H. Yıldırım, F. Alataş, Erginel, E. Harmancı. Benign asbestos related lung diseases and relevant factors in rural area. 14th ERS Annual Congress, Glasgow, Vol. 24, Suppl 48, 603s-604s, 2004.
 22. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun. Effects of systemic inflammation markers for determining success of talc pleurodesis on patients with malignant pleural effusion. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 61s-62s, 2003.
 23. Uçgun, İ, H. Moral, M. Metintaş, Alataş, S. Erginel, B. Gürbüz, G. Ak, G. Duç. Toxic hepatitis in hypoxic respiratory intensive care patients. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 189s, 2003.
 24. Erginel, S, B. Gürbüz, İ. Uçgun, S. Metintaş, M. Metintaş, Alataş, E. Harmancı. Cardiopulmonary exercise test in COPD patients. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 88s-89s, 2003.
 25. Metintaş, S, M. Metintaş, G. Ak, Erginel, İ. Uçgun, F. Alataş. Is there any advantage of chemotherapy on survival of patients with diffuse malignant pleural mesothelioma”, 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 29s, 2003.
 26. Şahin İ, İ. Uçgun, H. Yıldırım, M. Metintaş, S. Erginel, Alataş, H. Moral, G. Duç. Pleural effusion secondary to extramedullary haematopoesis in two patients with agnogenic myeloid metaplasia and beta thalassemi intermedia treated with pleurodesis. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 49s, 2003.
 27. Ak, G, M. Metintaş, Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, F. Alataş. Appropriateness between UICC and IMIG staging systems in management of malignant pleural mesothelioma. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol 22, Suppl 45, 62s, 2003.
 28. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, Alataş, İ. Uçgun. Does the pleural fluids parameter predict closed pleural needle biopsy? 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 191s, 2003.
 29. Alataş, F, C. Naz, M. Metintaş, Erginel, İ. Uçgun, H. Yıldırım. Comparison of effectiveness of Light criteria and some other proposed criteria in differentiation of pleural fluids as exudates or transudates. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 192s, 2003.
 30. Yıldırım, H, İ. Uçgun, A. Kiremitçi, M. Metintaş, Y. Akgün, Erginel, F. Alataş. Outbreak of nosocomial infections due to Kluyvera Species. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 335s, 2003.
 31. Ak, G, M. Metintaş, S. Metintaş, S. Erginel, Alataş, İ. Uçgun. Prognostic factors in diffuse malignant pleural mesothelioma. 13th ERS Annual Congress, Vienna, Vol. 22, Suppl 45, 62s, 2003.
 32. Uçgun, İ, Gurbuz B, M. Metintas, F. Alatas, Erginel, İ. Akcayir, G. Ak. Diagnostic value of serum CRP levels in the diagnosis of sepsis in the respiratory intensive care unit. American Thoracic Society International Conference, Seattle, USA, Volume 167, A551, 2003.
 33. Uçgun, İ, H. Moral, M. Metintas, F. Alatas, S. Erginel, H. Yıldırım, Duc G. Effects of Arterial Blood Gases Results and Compensation on Mortality Rate in RICU. American Thoracic Society International Conference, Seattle, USA, Volume 167, A740, 2003.
 34. Metintaş, M, S. Metintaş, G. Ak, S. Erginel, İ. Uçgun, Alataş. Malignant mesothelioma and chemotherapy: efficacy and influence on survival of patients. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Vol 20, Suppl 38, 272s, 2002.
 35. S. Erginel, Ö. Alataş, M. Metintaş, Alataş, İ. Uçgun, E. Harmancı. Serum and bronchoalveolar lavage fluid acute phase reactants and cytokine levels in unilateral community acquired pneumonia. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Vol. 20, Suppl 38, 418s, 2002.
 36. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, S. Metintaş, İ. Uçgun, Alataş, M. Kolsuz. Pleural fluid pH, LDH, total protein, albumin and glucose levels as a predictor of succesful pleurodesis for patient with malignant pleural effusions. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Vol. 20, Suppl 38, 438s, 2002.
 37. Yıldırım, H, M. Metintaş, Alataş, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, M. Kolsuz. Adenosine deaminase level of pleural fluids in differential diagnosis of tuberculosis and malignant pleural fluids: a new cut-off value suggestion. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Vol. 20, Suppl 38, 581s, 2002.
 38. Alataş, F, Ö. Alataş, M. Metintaş, Ö. Çolak, Erginel, İ. Uçgun. The role of IL-12, IL-18, TNF-a, IFN-g and TGF-b1 in pulmonary tuberculosis. 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Vol. 20, Suppl 38, 556S, 2002.
 39. S. Metintas, İ. Uçgun, M. Metintas. The results of tuberculin skin test on the students of primary school in Eskisehir between 2000 and 2001 years. Eur Resp J, 20 (Supp) 38, 164S,2002.
 40. Metintaş, S, M. Metintaş, İ. Uçgun: Factors effecting malignant pleural mesothelioma incidence in rural part of Eskişehir, Turkey. Eur Resp J, 18 (Supp) 33, 534S,2001.
 41. Uçgun, İ, M. Metintaş, H. Moral, F. Alataş, E. Harmancı, S. Erginel, H. Yıldırım, G. Ak. Mortality rate and factors influencing mortality rate in respiratory intensive care unit in Eskişehir, Turkey. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Vol. 18, Suppl 33, 481S, 2001.
 42. İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş. The relation between levels of acute phase reactants and severity of community acquired pneumonia. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Vol. 18, Suppl 33, 464S, 2001.
 43. Alataş, F, G. Ak, M. Metintaş, S. Metintaş, İ. Uçgun, Erginel, E. Harmancı. Features of patients with tuberculous pleurisy. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Vol. 18, Suppl 33, 310S, 2001.
 44. Yurdasiper, A, S. Erginel, M. Metintaş, İ. Ak, R. Özkan, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Diagnostic role of D-dimer in suspected pulmonary embolism patients. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Vol. 18, Suppl 33, 252S, 2001.
 45. Metintaş, M, B. Gürbüz, S. Metintaş, Y. Bektaş, H. Çelik, İ. Uçgun. Features of bronchial carcinoma with environmental asbestos exposure.11 th ERS Annual Congress European Respiratory Society, Vol 18, Suppl. 33, 534S, 2001.
 46. Uçgun, İ, M. Metintaş, M. Kolsuz, H. Moral, Y. Bektaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş. Comparison of the acute physiology and chronic healthy evaluation (APACHEII) and simplified acute physiology score (SAPS II) systems in a respiratory intensive care unit, in Eskişehir, Turkey. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Vol. 18, Suppl 33, 239-240s, 2001.
 47. Yurdasiper, A, S. Erginel, M. Kebapçı, M. Metintaş, T. Kaya, E. Entok, E. Harmancı, Alataş, İ. Uçgun. The evaluation of spiral CT-angiography and ventilation-perfusion lung scintigram in suspected pulmonary embolism patients. 11th ERS Annual Congress, Berlin, Vol. 18, Suppl 33, 226s, 2001.
 48. Metintaş, M, İ. Uçgun, F. Alataş, M. Metintaş, E. Harmancı, M. Kolsuz, O. Elbek, A. Yurdasiper, S. Erginel. Carboplatin, ifosfamide, etoposide and interferon alpfa-2A combination chemoimmunotherapy in the treatment of small cell lung carcinoma. 9th World Conference on Lung Cancer, Tokyo, Vol. 29, Suppl 1, 68s, 2000.
 49. Metintaş, M, N. Özdemir, S. Metintaş, İ. Uçgun, C. Baykul, M. Kolsuz. Benign asbestos-related lung diseases in villagers due to the use of white-soil in rural area. European Respiratory Society, Annual Congress Madrid, Spain, October 9-13, 1999.
 50. Uçgun, İ, Özdemir M, M. Metintaş, S. Erginel. The effects of atopy on occupational asthma among automobile and furniture painters in the center of Eskişehir (Turkey). ERS Annual Asthma Congress, Barcelona, Eur Respir J, 12 (suppl 29): 78S,1998.
 51. Özdemir, N, S. Metintaş, İ. Uçgun, M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı: The prevalence of asthma and allergic rhinitis among university freshman: Initial results from a four year study. ERS Annual Congress, Geneva, Eur Respir J, 12 (suppl 28): 68S,1998.
 52. Uçgun, İ, N. Özdemir, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı: The prevalence of occupational asthma in automobile and furniture painters in the center of Eskişehir. ERS Annual Congress, Geneva, Eur Respir J, 12 (suppl 28): 75S, 1998.
 53. Uçgun, İ, N. Özdemir, M. Metintaş, M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş. Smoking habits of university freshmen and their families: initial results from a four-year cohort study. ERS Annual Congress, Geneva, Vol. 12, Suppl 28, 81s, 1998.
 54. Harmancı, E, M. Metintaş, N. Özdemir, R. Özkan, İ. Uçgun.: Diagnostik accuracy of percutaneous CT-guided cutting needle biopsy. European Respiratory Society annual congress. Berlin, Germany. September. 10 (suppl 20) 204S,1997.
 55. Harmancı, E, N. Özdemir, S. Metintaş, R. Işık, İ. Uçgun.: Bronchial hyperreactivity in asthma: Relationship with clinical severity and requirement for therapy. European Respiratory Society annual congress. Berlin, Germany, September. 10 (suppl 20) 53S, 1997.
 56. Özdemir, N, M. Metintaş, İ. Uçgun, S. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, A. Terzioğlu, R. Işık. Environmental asbestos exposure and malignant pleural mesothelioma. ERS Annual Congress, Stockholm, Vol. 9, Suppl 23, 248s, 1996.
 57. Metintaş, M, S. Erginel, İ. Uçgun, N. Özdemir, R. Özkan, E. Harmancı, F. Alataş, R. Işık. Computed tomography finding of malignant pleural mesothelioma: with respect to the findings of other malignant and benign diffuse pleural diseases. Int. Conference of American Thoracic Society, New Orleans, Vol. 153, A458, 1996.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 1. İ. Uçgun, Ceylan Ö, Çadırcı Ö, Canbaz P, Danacı S, Köyden B, Arslan S, Ak G, Erginel S. Yoğun Bakım Ünitemiz Adına Hastanemizdeki Diğer YB’lara Yatırılan Hastalardaki Sorunlar. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 2008, 23-27 / Nisan / 2008, Antalya, Türkiye
 2. Emel Kurt, Zafer Gülbaş, Sinan Erginel, İ. Uçgun, Ayşe Orman. Astım ve KOAH’da apopitoz paternleri. 15. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya.
 3. İ. Uçgun, Ö. Çadırcı, O. Arslan, Ö. Ceylan, P. Canbaz, G. Ak, M. Metintaş. Solunum yoğun bakım ünitesinde hastane kökenli pnömoni etkenleri ve mortalite – MS79, Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 2007, 25-29 / 04 / 2007, Antalya, Türkiye.
 4. H. Yıldırım, M. Metintas, G. Ak, S. Metintas, E. Kurt, İ. Ucgun. Yaşlılarda küçük hücreli akciğer kanseri – TP2004, Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 2007, 25-29 / 04 / 2007, Antalya, Türkiye.
 5. İ. Uçgun, C. Naz, Ş. Parspour, Ö. Çadırcı, H. Yıldırım, M. Metintaş. Solunum yoğun bakım ünitesinde fiziksel değişikliğin hastane kökenli pnömoni üzerine ektisi – TP105. Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 2007, 25-29 / 04 / 2007, Antalya, Türkiye
 6. Ş.E. Parspour, S. Erginel, H. Yıldırım, G. Ak, M. Metintaş, F. Alataş, İ. Uçgun. KOAH olgularında bisiklet ergometresi ile kardiyopulmoner egzersiz testi uygulaması – TP022, Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 2007, 25-29 / 04 / 2007, Antalya, Türkiye.
 7. İ. Uçgun,               Hüseyin Yıldırım, Muzaffer Metintaş, Gülsüm Erol, Canan Naz, Şebnem Parspour. ARDS’de non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanımı entübasyonu geciktirir mi? Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 19-23 / 04 / 2006, Antalya, Türkiye.
 8. G. Ak, M. Metintaş, S. Metintaş, H. Yıldırım, S. Erginel, E. Kurt, F. Alataş, İ. Ucgun. Adenokanserli olguların sigara öykülerine göre klinik ve radyolojik özellikleri. Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 19-23 / 04 / 2006,Antalya, Türkiye.
 9. G. Ak, M. Metintaş, S. Metintaş, H. Yıldırım, S. Erginel, E. Kurt, F. Alataş, İ. Ucgun. Radyolojik olarak asbest teması kanıtlanan akciğer kanserli olguların özellikleri. Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 19-23 / 04 / 2006,Antalya, Türkiye.
 10. G. Ak, M. Metintaş, S. Metintaş, H. Yıldırım, S. Erginel, E. Kurt, F. Alataş, İ. Ucgun. 50 yaşından küçük akciğer kanserli olguların özellikleri.Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 19-23 / 04 / 2006, Antalya, Türkiye
 11. H. Yıldırım, M. Metintaş, G. Ak, S. Erginel, E. Kurt, F. Alataş, İ. Uçgun. Malign plevral sıvılarda talk plöredezisin etkinliği ve güvenirliği. Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 19-23 / 04 / 2006, Antalya, Türkiye.
 12. H. Yıldırım, M. Metintaş, G. Ak, S. Erginel, E. Kurt, F. Alataş, İ. Uçgun. Malign plevral sıvılı hastalarda küçük boyutlu kateter ile uygulanan talk plöredezisin etkinliği. Türk Toraks Derneği yıllık toplantısı, 19-23 / 04 / 2006, Antalya, Türkiye.
 13. Ak. G, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun, H. Yıldırım, S. Metintaş, E. Kurt. Akciğer kanserli olguların tanı aşamasındaki evrelerini etkileyen epidemiyolojik özellikler. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 20, Antalya, 2005.
 14. Duç Erol, G, M. Metintaş, H. Yıldırım, İ. Uçgun, G. Ak, S. Erginel, F. Alataş, E. Kurt. Asbest nedenli benign plevral sıvılı hastaların genel özellikleri. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 153, Antalya, 2005.
 15. Moral, H, İ. Uçgun, S. Erginel, M. Metintaş, H. Yıldırım, F. Alataş, G. Ak, G. Duç. Pulmoner hipertansiyonda vazodilatör testine cevap ve egzersiz kapasitesi ilişkisi. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 199, Antalya, 2005.
 16. Duç, G, F. Alataş, İ. Uçgun, S. Erginel, M. Metintaş, E. Harmancı, H. Yıldırım. Kliniğimizce izlenen toplum kökenli pnömoni olgularında genel değerlendirme. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 91, Antalya, 2004.
 17. Duç, G, F. Alataş, İ. Uçgun, S. Erginel, M. Metintaş, E. Harmancı, H. Yıldırım. İleri yaş toplum kökenli pnömonili olguların genel değerlendirmesi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 91, Antalya, 2004.
 18. Bildirici, K, G. Ak, B. Peker, F. Alataş, G. Duç, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, E. Harmancı. Akciğerin primer lenfoepitelyoma benzeri karsinomu. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 66, Antalya, 2004.
 19. Uçgun, İ, M. Metintaş, R. Özkan, H. Moral, S. Erginel, E. Harmancı, H. Yıldırım. Spiral tomografi bulguları ve pulmoner hipertansiyon ilişkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 13, Antalya, 2004.
 20. Uçgun, İ, M. Metintaş, F. Alataş, S. Erginel, H. Yıldırım, G. Duç, C. Naz. Hiperkapnik solunum yetmezliği ile gelen KOAH’lılarda mekanik ventilasyon kararını etkileyen faktörler: Multivaryant analiz. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 2, Antalya, 2004.
 21. Ak, G, M. Metintaş, F. Alataş, İ. Uçgun, H. Yıldırım, E. Harmancı, S. Erginel, S. Metintaş. Malign plevral mezetolyoma tedavisinde kemoterapi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 121, Antalya, 2004.
 22. Akçayır Şahin, İ, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun, E. Harmancı, G. Ak, H. Yıldırım, M. Metintaş. Çevresel asbest teması olan akciğer kanserli hastaların özellikleri. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 115, Antalya, 2004.
 23. Uçgun, İ, R. Yıldız, H. Yıldırım, M. Metintaş, Ş. Güneş, S. Erginel, G. Ak. Tekrar entübasyonun belirlenmesinde kaf-kaçak testi – obesite ilişkisi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 141, Antalya, 2004.
 24. Metintaş, S, M. Metintaş, İ. Uçgun, H. Yıldırım, F. Alataş, E. Harmancı, S. Erginel. Kırsal alanda asbest temasına bağlı akciğer hastalıkları. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 195, Antalya, 2004.
 25. Bildirici, K, M. Metintaş, F. Pooley, AR. Gibbs, C. Baykul, S. Metintaş, İ. Uçgun. Çevresel mineral liflere maruz kalan hastaların paryetal plevra örneklerinin mineralojik analizi. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 194, Antalya, 2004.
 26. Erginel, S, H. Yıldırım, M. Metintaş, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun, G. Ak. KOAH’lı olgularımızın genel özellikleri. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 51, Antalya, 2004.
 27. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Malign plevral sıvıların tanısı: Sitoloji mi, biyopsi mi?. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek1, 57, Antalya, 2004.
 28. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Malign plevral sıvılarda talk plörodezisin başarısını belirleyen faktörler. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Cilt 5, Ek 1, 119, Antalya, 2004.
 29. Metintaş, S, M. Metintaş, G. Ak, S. Erginel, İ. Uçgun, F. Alataş. Diffüz malign plevral mezotelyomada kemoterapinin yaşam sürecine katkısı var mı?. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 4, Antalya, 2003.
 30. Akçayır Şahin, İ., İ. Uçgun, H. Yıldırım, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, H. Moral, G. Duç. Agnojenik myeloid metaplazi ve beta talassemi intermedialı iki vakada ekstrameduller hematopoeze bağlı plevral sıvı ve plörodezis ile tedavisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1,102, Antalya, 2003.
 31. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun. Malign plevral sıvılarda talk plörodezisin başarısını belirlemede sistemik inflamasyon belirteçlerinin etkisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 72, Antalya, 2003.
 32. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun. Malign mezotelyoma, metastatik plevral sıvı ve paramalign sıvı ayırıcı tanısında plevral sıvı parametrelerinin önemi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 72, Antalya, 2003.
 33. Ak, G, M. Metintaş, S. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, F. Alataş. Malign plevral mezotelyoma değerlendirmesinde kullanılan UICC ve IMIG evreleme sistemleri arasında uyum. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 72, Antalya, 2003.
 34. Alataş, F, S. Erginel, Y. Akgün, M. Metintaş, A. Kiremitçi, İ. Uçgun, H. Yıldırım. Kluyvera türlerinin neden olduğu hastane kökenli enfeksiyon salgını. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 81, Antalya, 2003.
 35. Alataş, F, C. Naz, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, H. Yıldırım. Plevral sıvıların transuda-eksuda ayrımında Light kriterleri ile önerilen diğer kriterlerin etkinliğinin karşılaştırılması. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, cilt 4, Ek 1, 136, Antalya, 2003.
 36. Uçgun, İ, H. Moral, M. Metintaş, F. Alataş, Erginel M, H. Yıldırım, G. Duç, C. Naz. Solunum yoğun bakım hastalarında alkaloz, asidoz ve kompanzasyonun mortalite üzerine etkisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 105, Antalya, 2003.
 37. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, F. Alataş. Aspergilloma ve kronik nekrotizan pulmoner aspergillozis: Overlap sendrom. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 111, Antalya, 2003.
 38. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun. Plevral sıvı parametreleri kapalı iğne plevra iğne biyopsi sonuçlarını belirleyebilir mi?. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 117, Antalya, 2003.
 39. Duç, G, F. Alataş, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, B. Gürbüz. 1995-2002 yılları arasında tespit edilen akciğer tüberkülozlu olguların genel değerlendirilmesi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 166, Antalya, 2003.
 40. Duç, G, F. Alataş, S. Erginel, M. Metintaş, İ. Uçgun, G. Ak. 1995-2002 yılları arasında tespit edilen akciğer dışı tüberkülozlu olgularımızın genel özellikleri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 112, Antalya, 2003.
 41. Şahin Akçayır, İ., S. Erginel, M. Metintaş, G. Şahin, F. Alataş, İ. Uçgun, E. Harmancı. KOAH şiddetinin tiroid fonksiyon testleri üzerine etkisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 100, Antalya, 2003.
 42. Uçgun, İ, H. Moral, M. Metintaş, F. Alataş, Erginel M, B. Gürbüz, G. Ak, G. Duç. Hipoksik solunum yoğun bakım hastalarında toksik hepatit. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 142, Antalya, 2003.
 43. Uçgun, İ, B. Gürbüz, M. Metintaş, F. Alataş, Erginel M, Şahin İ, G. Ak, H. Moral. Solunum yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis tanısında yeri. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 128, Antalya, 2003.
 44. Gürbüz, B, S. Erginel, M. Metintaş, İ. Uçgun, S. Metintaş, F. Alataş, E. Harmancı. KOAH olgularında kardiyopulmoner eksersiz testi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 22, Antalya, 2003.
 45. Ak, G., S. Erginel, S. Metintaş, M. Metintaş, F. Alataş, İ. Uçgun, E. Harmancı. KOAH’lı hastalarda ATS (American Thoracic Society) dispne skalası ile çeşitli klinik ve laboratuvar parametrelerinin ilişkisi. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 25, Antalya, 2003.
 46. Ak, G., M. Metintaş, S. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun. Diffüz malign plevral mezotelyomada prognoz üzerine etkili faktörler. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Cilt 4, Ek 1, 4, Antalya, 2003.
 47. Kolsuz, M, S. Metintaş, O. Kıyak, İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel. Eskişehir il merkezindeki ilkokullarda 2000-2001 yılı tüberkülin deri testi taraması sonuçları. Toraks Derneği 5. Yıllık kongresi, Belek, Antalya, 24-27 Nisan 2002.
 48. Ersoy S, Demircan N, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun. Eskişehir verem savaş dispanserinde takip edilen hastaların 5 yıllık aralarla tanı ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi. Toraks Derneği 5. Yıllık kongresi, Belek, Antalya, 24-27 Nisan 2002.
 49. Alataş, F, Ö. Alataş, M. Metintaş, Ö. Çolak, S. Erginel, İ. Uçgun. Pulmoner tüberkülozda IL-12, IL-18, TNF-a, IFN-gve TGF-b1’in rolü. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 34, Antalya, 2002.
 50. Alataş Ö., F. Alataş, Ö. Çolak, S. Erginel, M. Metintaş, İ. Uçgun, G. Ak. Aktif pulmoner tüberkülozda kalsitriol düzeyleri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 37, Antalya, 2002.
 51. S. Erginel, Ö. Alataş, M. Metintaş, F. Alataş, İ. Uçgun, E. Harmancı. Tek taraflı toplum kökenli pnömonili hastalarda serum ve bronkoalveolar lavajda C-reaktif protein düzeyleri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 40, Antalya, 2002.
 52. Alataş, F, S. Uslu, H. Moral, Ö. Alataş, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun. Pulmoner tüberkülozda adenozin deaminaz düzeyleri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 39, Antalya, 2002.
 53. Yıldırım, H, M. Metintaş, S. Erginel, Metintaş, F. Alataş, İ. Uçgun, M. Kolsuz. Malign plevral sıvılarda plöredezis başarısı üzerine plevral sıvı pH, LDH, total protein, albumin ve glukoz değerlerinin etkisi. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 84, Antalya, 2002.
 54. C. Küçükkebapçı, N. Demircan, İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş. Akciğer tüberkülozu olgularının yakın temaslılarının 6 aylık takip sonuçları. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 72, Antalya, 2002.
 55. S. Erginel, Ö. Alataş, M. Metintaş, F. Alataş, İ. Uçgun, E. Harmancı. Tek taraflı toplum kökenli pnömonili hastalarda serum ve bronkoalveolar lavaj sıvısı sitokin düzeyleri. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 88, Antalya, 2002.
 56. Yıldırım, H, M. Metintaş, F. Alataş, S. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, M. Kolsuz. Tüberküloz ve malign plevral sıvıların ayırıcı tanısında plevral sıvı adenozin deaminaz düzeyi: yeni sınır değeri önerisi. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Cilt 3, Ek 1, 161, Antalya, 2002.
 57. Uçgun, İ, N. Kiraz, H. Yıldırım, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, A. Yurdasiper, G. Duç. Yeni mantar infeksiyonu: İmmun düşkün olmayan hastada candida pelliculosa pnömoni vakası. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 121, İzmir, 2001.
 58. Uçgun, İ, E. Dündar, M. Metintaş, İ. Akçayır, S.Işıksoy, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş. Multipl risk faktörü ve farklı histopatolojik tipte, eş zamanlı, ikiz bronş karsinomu olgusu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 23, İzmir, 2001.
 59. Yurdasiper, A, Erginel M, M. Kebapçı, M. Metintaş, T. Kaya, E. Entok, E. Harmancı, F. Alataş, İ. Uçgun. Pulmoner emboli ön tanısı olan olgularda spiral CT-anjiografi ve sintigrafi bulgularının değerlendirilmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 45, İzmir, 2001.
 60. Yurdasiper, A, M. Metintaş, Erginel M, F. Alataş, E. Harmancı, İ. Uçgun, H. Yıldırım. Pulmoner emboli ön tanısı alan 50 olguda semptom, fizik muayene, akciğer grafisi, EKG ve arter kan gazı bulgularının değerlendirilmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 17, İzmir, 2001.
 61. İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş. Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanserinde takip edilen akciğer tüberkülozu olgularının değerlendirilmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 4, İzmir, 2001.
 62. G. Ak, F. Alataş, M. Metintaş, İ. Uçgun, S. Metintaş, E. Harmancı, S. Erginel. Plörezi tüberkülozlu olguların genel özellikleri. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 106, İzmir, 2001.
 63. İ. Uçgun, M. Metintaş, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş. Eskişehir Deliklitaş Verem Savaş Dispanserinde takip edilen akciğer dışı tüberküloz olgularının değerlendirilmesi. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, Cilt 2, Ek 1, 102, İzmir, 2001.
 64. sistem tarafından kesilmiştir...